Χωρίς κατηγορία

Παραμύθια αλλιώς και αλλιώτικα

Στα δυο βίντεο που ετοιμάστηκαν αποτυπώνονται στιγμές

από τις δράσεις της σχολικής χρονιάς 2014-2015,την ώρα του ομίλου παραμυθιού.

Το υλικό ανεβαίνει σε αυτή τη θέση του ιστολογίου μας

προκειμένου να διαδραματίσει εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά,

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου.