Διαθεματικό και π...

Διαθεματικό και πολυαισθητηριακό ταξίδι στις εποχές

Μια εκπαιδευτική πρόταση της παιδαγωγού Μαρίας Κατζιλιέρη.

Η ιδέα ξεκίνησε από τη σκέψη να εκφράζονται τα παιδιά, με πολλούς και ποικίλους τρόπους διαθεματικά.

Για αυτή τη χρονιά ξεκινήσαμε από το Φθινόπωρο: