Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018 υπηρετούν στο σχολείο με πενταετή θητεία, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

 

 

 

 

 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018 υπηρετούν στο σχολείο με πενταετή θητεία, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2015-2016 υπηρετούν στο σχολείο με πενταετή θητεία, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

Ειδικότητες:

Τη σχολική χρονία 2015 – 2016 μέσω του προγράμματος Κρατικού Προϋπολογισμού, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ:

Την  σχολική χρονιά 2014-2015 υπηρέτησαν στο σχολείο με πενταετή θητεία, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

Τη σχολική χρονία 2014 – 2015 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ:

Από τον Ιανουάριο του 2014, μέσω του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ:

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων σχολικών ετών, στο σχολείο έχουν εργαστεί επίσης οι: