Χορηγός "Αίθουσας...

Χορηγός «Αίθουσας Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης»

Ίσως δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσουμε το ΜΕΓΑΛΟ χορηγό αυτής της σχολικής χρονιάς, όπου ως σύγχρονος Αι- Βασίλης μας εξασφάλισε την ασφάλεια στην αίθουσα για την αγορά, κατασκευή και τοποθέτηση υλικού.

περισσότερες πληροφορίες…