Προγραμματισμός Έ...

Προγραμματισμός Έργου

Κάθε χρόνο το σχολικό πρόγραμμα εμπλουτίζεται και πλαισιώνεται με εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής υγείας, κοινωνικοποίησης-κοινωνικής ένταξης και περιβαλλοντικής αγωγής, σε συνεργασία με το τμήμα περιβαλλοντικής αγωγής και αγωγής υγείας της Α’θμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου καθώς και σε συνεργασία με οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς ή και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Προγραμματισμός Δράσεων  Σχολικής Χρονιάς 2013 – 2014

Προγραμματισμός  Δράσεων Σχολικής Χρονιάς 2014 – 2015

Προγραμματισμός Δράσεων  Σχολικής Χρονιάς 2015 – 2016

Προγραμματισμός Δράσεων Σχολικής Χρονιάς 2017 – 2018

Προγραμματισμός Δράσεων Σχολικής Χρονιάς 2018 – 2019