Νέος χώρος για εξ...

Νέος χώρος για εξ΄αποστάσεως και σύγχρονη υποστήριξη

 

Αγαπητά μου παιδιά,
Το σημαντικό για μας τους δασκάλους θεωρώ πως είναι η ανθρώπινη και υποστηρικτική  επαφή την περίοδο αυτή, που θα έχουμε μαζί σας, μέσα από την επικοινωνία μας με τους γονείς.
Αγαπητοί γονείς,
       Εκτός από την αμεσότητα που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία μέσω «τηλεδιασκέψεων» διάλεξα να επικοινωνώ μαζί σας αξιοποιώντας και την ασύγχρονη εκπαίδευση μέσα από αυτόν τον ιστότοπος.
Νίκος Μπιτσιάκος