Τμήματα

Τμήματα

2015-2016

 • 1ο τμήμα, αίθουσα M. Montessori ? Εκπ/κός:  Σταυρούλα Ρέτζα
 • 2ο τμήμα, αίθουσα Decroly  ? Εκπ/κός: Πολυξένη Σκόρδα
 • 3ο τμήμα, αίθουσα S. Papert ? Εκπ/κός: Ελένη Διχάλα
 • 4ο τμήμα, αίθουσα J. Dewey- Εκπ/κος: Μαρία Κατζιλιέρη
 • 5ο τμήμα  αίθουσα  A.S. Neil,? Εκπ/κος: Σοφία Φωτιά

2014-2015

 • 1ο τμήμα, αίθουσα M. Montessori ? Εκπ/κός: Σοφία Φωτιά
 • 2ο τμήμα, αίθουσα Decroly  ? Εκπ/κός: Πολυξένη Σκόρδα
 • 3ο τμήμα, αίθουσα  A.S. Neil ? Εκπ/κός: Σταυρούλα Ρέτζα
 • 4ο τμήμα, αίθουσα S. Papert ? Εκπ/κος: Κων/νος Θεοδωρακόπουλος
 • 5ο τμήμα , αίθουσα J. Dewey ? Εκπ/κος: Μαρία Κατζιλιέρη

2013-2014

 • 1ο τμήμα, αίθουσα M. Montessori ? Εκπ/κός: Σοφία Φωτιά
 • 2ο τμήμα, αίθουσα Decroly  ? Εκπ/κός: Σταύρος Γκέκας
 • 3ο τμήμα, αίθουσα  A.S. Neil ? Εκπ/κός: Σταυρούλα Ρέτζα
 • 4ο τμήμα, αίθουσα S. Papert ? Εκπ/κος: Κων/νος Θεοδωρακόπουλος
 • 5ο τμήμα , αίθουσα J. Dewey ? Εκπ/κος: Μαλακωνάκη Ειρήνη

2012-2013

 •  1ο τμήμα, αίθουσα M. Montessori ? Εκπ/κος: Μαρία Κατζιλιέρη
 •  2ο τμήμα, αίθουσα Decroly ? Εκπ/κος: Σταύρος Γκέκας
 •  3ο τμήμα, αίθουσα  A.S. Neil ? Εκπ/κος: Σταυρούλα Ρέτζα
 •  4ο τμήμα, αίθουσα S. Papert  ?  Εκπ/κος: Κων/νος Θεοδωρακόπουλος