Οι συνταγές μας

Οι συνταγές μας

Σε αυτή μας τη γωνιά θα βρείτε τι άλλο;  Συνταγές.

Συνταγές από αυτές που φτιάχνουμε στο σχολείο,

συνταγές από τις αγαπημένες μας,

συνταγές για να τις διαβάζουν αυτοί που ξέρουν τα γράμματα αλλά και αυτοί που δεν ξέρουν τα γράμματα ?.

Καλή επιτυχία λοιπόν και σε εσάς?.