Πρόγραμμα 1ου τμή...

Πρόγραμμα 1ου τμήματος

Αυτή είναι η ομάδα Γιάννης , Νίκη , Στυλιάνι από το τμήμα του κυρίου Άρη και της κυρίας Μαίρης.

Ασύγχρονα οι εργασίες δίνονται μέσα από email και συγχρονισμένα οι συναντήσεις γίνονται  όπως φαίνεται στο πρόγραμμα.

πρόγραμμα τμήμα 1

 

κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει