Μεθοδολογικές Προ...

Μεθοδολογικές Προτάσεις

Εδώ οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς  και  τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσματα  της λειτουργικής και βιωματικής  μάθησης που εφαρμόζεται στο σχολείο μας.

Στόχος  μας πάντα είναι  η δημιουργική έκφραση  του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης καθώς   και η ανάπτυξη του συναισθήματος της εσωτερικής του δύναμης και αξίας.