Φωτογραφίες από τ...

Φωτογραφίες από το Δημοτικό θέατρο

IMG_20171127_091214

IMG_20171127_091551

IMG_20171127_102714

IMG_20171127_094739

IMG_20171127_091956

IMG_20171127_091258