Όμιλοι 2014 - 201...

Όμιλοι 2014 – 2015

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 2014-2015, στο σχολείο μας  λειτούργησαν οι παρακάτω τρεις όμιλοι:

Ημέρα: Τετάρτη

Εκπαιδευτικοί: Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος (Υπεύθυνος ομίλου), Κατζιλιέρη Μαρία, Γιαννουσοπούλου Μαρία

Μαθητές: Οι μαθητές του 3ου Τμήματος

Τις λεπτομέρειες καθώς υλικό από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ομίλου κάθε εβδομάδας, μπορείτε να τα παρακολουθείτε στην σχετική σελίδα, στο ιστολόγιο μας με τίτλο «Ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο»

Ημέρα: Πέμπτη

Εκπαιδευτικοί: Ρέτσα Σταυρούλα (Υπεύθυνη ομίλου), Παπαγεωργίου Βασίλης, Βαρσαμίδου Αγάθη, Αντωνιάδης Απόστολος

Μαθητές: Οι μαθητές του 5ου Τμήματος και μαθητές από το 4ο Τμήμα

Τις λεπτομέρειες καθώς υλικό από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ομίλου κάθε εβδομάδας, μπορείτε να τα παρακολουθείτε στην σχετική σελίδα, στο ιστολόγιο μας με τίτλο «Ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο»

  • «Τα δικά μας παραμύθια»

Ημέρα: Πέμπτη

Εκπαιδευτικοί: Φωτιά Σοφία (Υπεύθυνος ομίλου), Πολυξένη Σκόρδα, Μαριά Τσαμπικα, Ευαγγελία Ειρήνη Κουτρέλη

Μαθητές: Οι μαθητές του 1ου και του 2ου Τμήματος

Τις λεπτομέρειες καθώς υλικό από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ομίλου κάθε εβδομάδας, μπορείτε να τα παρακολουθείτε στην σχετική σελίδα, στο ιστολόγιό μας με τίτλο «Τα δικά μας παραμύθια».