Διοικητικά Θέματα

Διοικητικά Θέματα

Στο χώρο αυτό θα φιλοξενούμε αποφάσεις, υλικό που αφορά τη λειτουργία του σχολείου μας, το προσωπικό, τους μαθητές μας και ό,τι άλλο σχετικό με την οργάνωση και τη διοίκηση της σχολικής μονάδας.

Απόφαση συγκρότησης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των αντίστοιχων κέντρων υποστήριξής τους, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. (29-10-2013)

Υλικό για την αξιολόγηση στη Δημοτική Εκπαίδευση από το Παρατηρητήριο της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

Εκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας της ΣΜΕΑΕ για το σχολ. έτος 2013-14.

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας για τη δεύτερη σχολική χρονιά εφαρμογής 2014-2015.