Όμιλοι 2015 - 201...

Όμιλοι 2015 – 2016

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 2015-2016 στο σχολείο μας θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τρεις όμιλοι:

Ημέρα: Πέμπτη

Εκπαιδευτικοί: Πολυξένη Σκόρδα (Υπεύθυνη ομίλου),Σταυρούλα Ρέτσα, Αθηνά Γκιουζένη,  Ευαγγελία Κουτρέλη

Μαθητές: Οι μαθητές του 1ου & 2ου  Τμήματος

Τις λεπτομέρειες καθώς υλικό από τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ομίλου κάθε εβδομάδα, μπορείτε να τα παρακολουθείτε στην σχετική σελίδα, στο ιστολόγιο μας με τίτλο «διασκεδάζοντας δημιουργώ»

Ημέρα: Πέμπτη

Εκπαιδευτικοί: Παπαγεωργίου Βασίλης (Υπεύθυνος ομίλου), Ελένη Διχάλα, Βαρσαμίδου Αγάθη, Τσαμπίκα Μαριά

Μαθητές: Οι μαθητές του 3ου Τμήματος  2μαθητές του 4ου τμήματος και  2 μαθητές  του 4ου Τμήματος

Τις λεπτομέρειες καθώς υλικό από τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ομίλου κάθε εβδομάδα, μπορείτε να τα παρακολουθείτε στην σχετική σελίδα, στο ιστολόγιο μας με τίτλο : «ανακαλύπτω τον κόσμο γύρω μου»

Ημέρα: Πέμπτη

Εκπαιδευτικοί:  Μαρία Κατζιλιέρη (Υπεύθυνη ομίλου), Γιαννουσοπούλου Μαρία,  Φωτιά Σοφία, Κοσκινά Μαρία,  Άννα Σαντορινιού

Μαθητές:2  μαθητές του 4ου και του 5ου Τμήματος

Τις λεπτομέρειες καθώς και υλικό από τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ομίλου μας κάθε εβδομάδα, μπορείτε να τα παρακολουθείτε στη σχετική σελίδα, στο ιστολόγιό μας με τίτλο :. «Ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο»