Νομοθεσία

Νομοθεσία

 

 

 

Σε αυτό το χώρο μπορείτε να αναζητήσετε εγκυκλίους, νόμους, προεδρικά διατάγματα και ό,τι άλλο σχετικό με την Ειδική Αγωγή και τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

 

Μεταπτυχιακοί  τίτλων σπουδών που έχουν συνάφεια  με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: (ΦΕΚ9665/03-07-2018)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΔΝΣΕΙΣ.: 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ315/12-02-2014 τ.Β) Εφημερίες εκπαιδευτικών Τ.Ε

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ya-27922-g6-2007.html 27922/Γ6/2007 – ΦΕΚ 449/Β/03-4-2007 Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ).

ΕΞ – 14181 – 2018 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία της Σχολικής Μονάδας – Υποχρεωτικό εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών.

ΕΞ – 12059 – 2018 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 44-45 ΤΟΥ Ν. 4488_2017 – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ- ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ν. 4488/2107 για την παρένθετη μητρότητα και ειδική γονική άδεια για σοβαρά νοσήματα τέκνων.

Οδηγός ERASMUS Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2018 se_2018: Υ.Α 194858/Α/18-12-2013 όπου το ΙΚΥ ορίζεται ως μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΦΕΚ 109/01-08-2017 τ.Α”: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

ΦΕΚ 118/24-05-2011 τ.Α”: Νόμος υπ” αριθμ. 3966. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

ΦΕΚ 2769/02-12-2011 τ.Β”: Υπουργική απόφαση (Αρ. 129287/Γ2) για εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών.

ΦΕΚ 199/02-10-2008 τ.Α”: Νόμος υπ” αριθ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΦΕΚ 449/03-04-2007 τ.Β“: Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής – Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).

ΦΕΚ 5614-2018_ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥ