Νομοθεσία

Νομοθεσία

 

 

 

Σε αυτό το χώρο μπορείτε να αναζητήσετε εγκυκλίους, νόμους, προεδρικά διατάγματα και ό,τι άλλο σχετικό με την Ειδική Αγωγή και τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Συλλογικός προγραμματισμός , εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο

Μεταπτυχιακοί  τίτλων σπουδών που έχουν συνάφεια  με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: (ΦΕΚ9665/03-07-2018)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΔΝΣΕΙΣ.: 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ315/12-02-2014 τ.Β) Εφημερίες εκπαιδευτικών Τ.Ε

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/ya-27922-g6-2007.html 27922/Γ6/2007 – ΦΕΚ 449/Β/03-4-2007 Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ).

ΕΞ – 14181 – 2018 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία της Σχολικής Μονάδας – Υποχρεωτικό εργασιακό ωράριο εκπαιδευτικών.

ΕΞ – 12059 – 2018 – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 44-45 ΤΟΥ Ν. 4488_2017 – ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ- ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ: Ν. 4488/2107 για την παρένθετη μητρότητα και ειδική γονική άδεια για σοβαρά νοσήματα τέκνων.

Οδηγός ERASMUS Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2018 se_2018: Υ.Α 194858/Α/18-12-2013 όπου το ΙΚΥ ορίζεται ως μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΦΕΚ 109/01-08-2017 τ.Α”: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

ΦΕΚ 118/24-05-2011 τ.Α”: Νόμος υπ” αριθμ. 3966. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.

ΦΕΚ 2769/02-12-2011 τ.Β”: Υπουργική απόφαση (Αρ. 129287/Γ2) για εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών.

ΦΕΚ 199/02-10-2008 τ.Α”: Νόμος υπ” αριθ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΦΕΚ 449/03-04-2007 τ.Β“: Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής – Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).

ΦΕΚ 5614-2018_ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΣΥ