Παιδί & Κινηματογ...

Παιδί & Κινηματογράφος

Η αξιοποίηση των ταινιών στη σχολική τάξη, ένα κείμενο του εκπαιδευτικού Αθανάσιου Τσαπέλη, Επιμορφωτή Εκπαιδευτικών σε θέματα αξιοποίησης του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία, Μέλους Κιν/κής Λέσχης της Κω.